Diensten


Met beleidsonderzoek, beleidsadvies, instrumentontwikkeling en kennisoverdracht ontwikkelt AStri Beleidsonderzoek en -advies tezamen met haar opdrachtgevers een onderbouwde visie op een duurzame arbeidsparticipatie. 

Sinds 1992 ondersteunen wij met onze dienstverlening diverse opdrachtgevers bij het oplossen van beleidsvraagstukken en het vergroten van de effectiviteit van beleid rond een drietal thema’s:

• Toetreding tot de arbeidsmarkt
• Duurzame inzetbaarheid van werkenden
• Sociale zekerheid rond werk en inkomen

U kunt bij ons terecht voor zowel kleine projecten van een of meerdere dagen als voor grotere projecten van meerdere weken of maanden. Specifieke informatie over onze vier typen dienstverlening vindt u links in het menu. Meer informatie over het aanvragen van een offerte vindt u onder 'Offerte aanvragen'.