Opdrachtgevers

 

De opdrachtgevers van AStri Beleidsonderzoek en -advies zijn afkomstig uit diverse geledingen:

• Ministeries 
• Nationale organisaties en zelfstandige bestuursorganen
• Internationale organisaties  
• Bedrijfstak-, sector- en brancheorganisaties
• Werkgevers- en werknemersorganisaties en cao-partijen  en cao-partjen
• Gemeenten en provincies
• Dienstverleners en beroepsorganisaties
• Grotere bedrijven en instellingen binnen de publieke en private sector
   
Hieronder de opdrachtgevers die wij de afgelopen jaren succesvol hebben ondersteund met onze dienstverlening:  

Abvakabo FNV
ACCOR Hotelgroep
Acture
Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)
A+O fonds Gemeenten
A+O fonds sociale werkvoorziening (SBCM)
A+O VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg )
A+O fonds Waterschappen
Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)
Arbo Unie
Arbouw
Arbo-VO (Voortgezet Onderwijs)
Blik op Werk
Breed Platform Verzekerden en Werk
Bureau Keteninformatie Werk & Inkomen (BKWI)
Bureau Schijf
CAOP
CINOP
CNV
College voor Zorgverzekeringen
Divosa
De Windroos
EMGO-instituut
Erasmus MC
Eurofound
Europese Commissie (EC)
Europese Unie (EU)
EVD
Fonds Kollektieve Belangen Groothandel in Levensmiddelen
Gemeente Purmerend
Gemeente Zoetermeer
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (GVB)
Horwarth
Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI)
International Social Security Association (ISSA)
IZA Zorgverzekeraar
Licom Arbo
Loders Croklaan
Loyalis
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie Arbeidszaken Noorwegen
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Estland
NBBU
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
Netherlands School of Public & Occupational Helath (NSPOH)
Op/maat
OSB Consulting
Politie Rotterdam
ProgreSZ
Raad van Overleg Metalektro (ROM)
Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)
Sociale partners ambulante handel
Sociale partners bankensector
Sociale partners houthandel, meubel- en timmerindustrie
Sociale partners ICT-branche
Sociale partners installatie- en isolatiebranches
Sociale partners kappersbranche
Sociale partners mobiliteitsbranches
Sociale partners podiumkunsten
Sociale partners papier- en (golf)kartonproducerende en -verwerkende industrie
Sociale partners schoenenbranche
Sociale partners schoonmaakbranche
Sociale partners textielverzorgingsbranche
Sociale partners wonenbranche
Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG)
Stichting Instituut GAK (SIG)
Stichting Mind at Work
Stichting Raad van Overleg Metalektro (ROM)
Sdu Uitgevers
UWV
UWV WERKbedrijf
Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Vervangingsfonds (Primair Onderwijs)
VO-raad (Voortgezet Onderwijs)
Voion (A+O fonds Voortgezet Onderwijs)
Wereldbank
Zorg aan Zet Limburg