Over AStri


AStri Beleidsonderzoek en -advies is een gerenommeerd, onafhankelijk en eigentijds bureau voor beleidsonderzoek, beleidsadvies, instrumentontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van toetreding tot de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid en sociale zekerheid rond werk en inkomen.

Sinds 1992 ondersteunen wij met onze dienstverlening diverse typen opdrachtgevers bij het oplossen van complexe beleidsvraagstukken en het vergroten van de effectiviteit van beleid. Onze missie is om een bijdrage te leveren aan een onderbouwde visie op duurzame arbeidsparticipatie.

De medewerkers van AStri beschikken over ruime ervaring met verschillende methoden van beleidsonderzoek en -advies, instrumentontwikkeling en kennisoverdracht, zijn inhoudelijke specialisten en up to date met betrekking tot hun vakgebied. Daarnaast weten zij zich als onafhankelijke professionals staande te houden binnen het politiek/maatschappelijke krachtenveld waarin opdrachtgevers zich bewegen.