Masterdag Duurzame Inzetbaarheid


Steeds meer organisaties hebben behoefte aan een duidelijke visie en praktische aanpak van het thema Duurzame Inzetbaarheid. 

Duurzame Inzetbaarheid betekent voor AStri Beleidsonderzoek en -advies het optimaal inzetbaar houden van medewerkers: vanaf hun eerste werkdag tot aan hun pensioen. Het kan daarbij gaan om de inzetbaarheid voor het huidige werk maar ook om bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Zo een aanpak zorgt voor gezonde, gemotiveerde, flexibele en productieve medewerkers gedurende de hele arbeidscarrière. In onze visie is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gebaseerd op vier pijlers: organisatiecultuur, arbeidssituatie, loopbaan en vitaliteit. Succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid vraagt om een geïntegreerde aanpak en dus om investeringen in alle vier pijlers. Samen met onze partners Bijl&Reuser HR-professionals en VHP ergonomie hebben wij een uniek concept ontwikkeld in de vorm van een Masterdag.

 Uw eigen organisatie staat centraal bij deze incompany training, maatwerk dus. Vanuit onze overtuiging dat een duurzaam inzetbaarheidsbeleid alleen van de grond kan komen door een integrale aanpak langs deze vier pijlers, neemt een breed samengesteld team uit uw organisatie deel aan de Masterdag: management, HR, OR, arbo, etc.

Doelen van de Masterdag zijn:

  • kennis delen over duurzame inzetbaarheid
  • formuleren van een heldere visie rond duurzame inzetbaarheid
  • inventariseren van huidige stand van zaken van de vier pijlers binnen uw organisatie
  • creëren van draagvlak voor duurzaam inzetbaarheidsbeleid binnen het team
  • opstellen plan van aanpak
  • aanreiken van  instrumenten voor het uitvoeren van het plan van aanpak 

De Masterdag wordt begeleid door drie senior adviseurs op het gebied van HRM, ergonomie/gezondheid en duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Een integrale aanpak is hierdoor gewaarborgd! Kort na afloop van de Masterdag wordt door de organisatoren een rapport opgeleverd met onder andere een samenvatting van de dag en uitwerking van het plan van aanpak

Geïnteresseerd of vragen over de Masterdag? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Bart de Zwart van AStri via e-mail b.dezwart@astri.nl of telefoon 071-512 4903. 

"Ik kijk met veel tevredenheid terug op onze Masterdag Duurzame Inzetbaarheid. De dag heeft ons geïnspireerd om op een andere manier de onderhandeling in te gaan om uiteindelijk de CAO te moderniseren en te laten aansluiten op de DI ambities."
(Erica van Dijk, HR manager Loders Croklaan Europe) 

Doelgroep
Bedrijven en organisaties in de publieke en private sector

Contactpersoon
dr. B.C.H. de Zwart

b.dezwart@astri.nl

071 - 512 4903