Gezond en veilig werken


Arbeidsrisico's hebben invloed op de (duurzame) inzetbaarheid van werknemers. Een hoge werkdruk of fysiek belastende taken kunnen leiden tot tijdelijke uitval of zelfs tot volledige arbeidsongeschiktheid. AStri Beleidsonderzoek en -advies heeft in verschillende sectoren onderzoek uitgevoerd naar de realtie tussen arbeidsomstandigheden en gezondheid, arbobeleid en arbodienstverlening. Ook worden wij met enige regelmaat ingezet bij vraagstukken in het overheidsbeleid ten aanzien van gezond en veilig werken.

Voor een beschrijving van de projecten die we op dit terrein hebben uitgevoerd, klikt u links op de projecttitels.