Loopbaan en arbeidsmobiliteit


De baan voor het leven met een jarenlang dienstverband bij hetzelfde bedrijf komt steeds minder voor. De arbeidsmarkt verandert en vraagt van werknemers dat ze mee veranderen en mobiel blijven. Duurzame inzetbaarheid is hierbij het uitgangspunt. Werknemers en werkgevers moeten investeren in het op peil houden en soepel houden van de arbeidsvaardigheden (‘employability’) om zo nodig te veranderen van functie (interne of externe mobiliteit) of van sector (intersectorale mobiliteit). Dit vraagt om beleidsafspraken op sector- en organisatieniveau. Vraagstukken over loopbaanontwikkeling en mobiliteit behoren tot de kernexpertise van AStri Beleidsonderzoek en -advies.

Voor een beschrijving van de projecten die we op dit terrein hebben uitgevoerd, klikt u links op de projecttitels.