Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid


Vragen naar de beste manier om ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid terug te dringen lopen sinds de oprichting in 1992 als een rode draad door het werk van AStri Beleidsonderzoek en -advies. Belangrijke wetten op dit terrein zijn door ons geëvalueerd, zoals recent de WIA en de WVP. Ook hebben wij relevante beleidswijzigingen van nabij gevolgd, zoals de herbeoordelingen WAO en de ontwikkelingen rond het persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB). De regelgeving rond de Wajong en de mogelijkheden van jongeren met een Wajong uitkering behoren eveneens tot onze expertise.

Naast beleidsmatige kennis beschikken wij over kennis op sector- en organisatieniveau over het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarbij zijn onze deskundigheid op de terreinen HRM-beleid, gezondheidsbeleid en kennis van de praktijk in het buitenland onontbeerlijk. AStri is goed bekend met de verschillende niveaus die betrokken zijn bij vraagstukken rond het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid, zoals de individuele arbeidsorganisatie, de beleidsmakers en de wetgever, maar ook van verschillende spelers zoals sociale partners en uitvoerders.

Voor een beschrijving van de projecten die we op dit terrein hebben uitgevoerd, klikt u links op de projecttitels.